Πλατφόρμα Ψηφιακών Συλλογών - Εργασίες αναβάθμισης

Οι εργασίες αναβάθμισης στην Πλατφόρμα Ψηφιακών Συλλογών της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος είναι σε εξέλιξη. Θα σας ενημερώσουμε για την ολοκλήρωσή τους το επόμενο διάστημα. Κατά τη διάρκεια των εργασιών αυτών δεν είναι δυνατή η πρόσβαση των χρηστών στην υπηρεσία.

We would like to inform you that the Digital Collections Platform of the National Library of Greece is still being upgraded. During that time, users will not be able to access the platform. The NLG will issue a new announcement when the upgrade is completed.