Ενημέρωση για προσωρινή διακοπή λειτουργίας υπηρεσιών της ΕΒE - Notice of temporary disruptions of the NLG services

Λόγω τεχνικής δυσλειτουργίας του συστήματος διαχείρισης KOHA, οι ακόλουθες υπηρεσίες της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος είναι προσωρινά εκτός λειτουργίας: δανεισμός και επιστροφές βιβλίων, έκδοση ταυτότητας αναγνώστη, ανανέωση δανεισμένων τεκμηρίων και κρατήσεις.

Γίνεται προσπάθεια για τη γρηγορότερη αποκατάσταση του προβλήματος.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση 

Due to technical issues in the KOHA Management System the following services of the National Library of Greece are temporarily unavailable: borrowing and returning books, issuing library cards, renewing borrowed items and reservations. 

We are making every effort to resolve this issue as soon as possible.  

Thank you for your understanding.