Ειδικές ρυθμίσεις πρόσβασης την περίοδο 20-24/06/2023 στο ΚΠΙΣΝ λόγω του SNF Nostos 2023