Διευκρινίσεις του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Φύλαξης με αρ. Διακήρυξης 01/2018

Για τις διευκρινίσεις που αφορούν τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό φύλαξης με αρ. Διακήρυξης 01/2018 παρακαλούμε δείτε το σχετικό έγγραφο στα Σχετικά Αρχεία.