Νέα

Αποτελέσματα 4
p. 1/1
  • 1

Ιανουάριος

12 1 2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Διευκρινίσεις Προκηρύξεων/Διαγωνισμών

Διευκρινίσεις διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών μετάπτωσης δεδομένων

Οι διευκρινίσεις που αφορούν στη διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού, με αριθμ. πρωτ. 8023/31-12-2020, για την παροχή υπηρεσιών μετάπτωσης δεδομένων από το βιβλιογραφικό πρότυπο UNIMARC στο MARC21 είναι διαθέσιμες στα Σχετικά Αρχεία.

Περισσότερα

Δεκέμβριος

11 12 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Διευκρινίσεις Προκηρύξεων/Διαγωνισμών

Διευκρινίσεις πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για μεταφορά και τοποθέτηση συλλογών

Οι διευκρινίσεις που αφορούν στην πρόσκληση, με αριθμ. πρωτ. 7364/08-12-2020, για τη μεταφορά και την τοποθέτηση συλλογών στα κτήρια της ΕΒΕ είναι διαθέσιμες στα Σχετικά Αρχεία.

Περισσότερα
27 12 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Διευκρινίσεις Προκηρύξεων/Διαγωνισμών

Διευκρινίσεις Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και του Κόμβου Δημόσιων Βιβλιοθηκών

Για τις διευκρινίσεις που αφορούν τον Συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και του Κόμβου Δημόσιων Βιβλιοθηκών

Περισσότερα

Ιανουάριος

22 1 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Διευκρινίσεις Προκηρύξεων/Διαγωνισμών

Διευκρινίσεις του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Φύλαξης με αρ. Διακήρυξης 01/2018

Για τις διευκρινίσεις που αφορούν τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό φύλαξης με αρ. Διακήρυξης 01/2018 παρακαλούμε δείτε το σχετικό έγγραφο στα Σχετικά Αρχεία.

Περισσότερα
p. 1/1
  • 1
Επισκεφθείτε την ΕΒΕ