Διευκρινίσεις διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών μετάπτωσης δεδομένων

Οι διευκρινίσεις που αφορούν στη διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού, με αριθμ. πρωτ. 8023/31-12-2020, για την παροχή υπηρεσιών μετάπτωσης δεδομένων από το βιβλιογραφικό πρότυπο UNIMARC στο MARC21 είναι διαθέσιμες στα Σχετικά Αρχεία.