Διαδικτυακές συναντήσεις για την εφαρμογή των κανόνων του νέου RDA σε MARC

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) ανακοινώνει την έναρξη κύκλου διαδικτυακών συναντήσεων με θέμα «Εφαρμογή κανόνων του νέου RDA σε MARC», σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, το Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος και το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστήμιου.

Στόχος των συναντήσεων είναι η εκπαίδευση καταλογογράφων, καθώς και υπαλλήλων βιβλιοθηκών και άλλων πολιτιστικών ιδρυμάτων, στην εφαρμογή των κανόνων του νέου RDA για την καταλογογράφηση τεκμηρίων με χρήση του προτύπου διάταξης δεδομένων MARC21.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, θα συζητηθούν θεωρητικά θέματα, όπως το εννοιολογικό μοντέλο IFLA LRM, και θα παρουσιαστούν πρακτικές εφαρμογές του RDA σε MARC21, όπως η περιγραφή των RDA οντοτήτων: Έργο (Work), Έκφραση (Expression), Εκδήλωση (Manifestation) και Φυσικό Πρόσωπο (Person). Ο κύκλος των συναντήσεων θα ολοκληρωθεί με πρακτική εξάσκηση (workshop).

Οι διαδικτυακές συναντήσεις θα διαρκέσουν 11-12 εβδομάδες και θα πραγματοποιηθούν, μέσω της πλατφόρμας Webex, κάθε Πέμπτη από τις 9.00 έως τις 12.00 με έναρξη από τον Νοέμβριο του 2023.

Με νέα ανακοίνωση θα δημοσιευτεί το αναλυτικό πρόγραμμα και θα γίνει η σχετική πρόσκληση για εγγραφή.