Αναστολή της δια ζώσης λειτουργίας της ΕΒΕ: Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022

Σε συνέχεια της υπ' αρίθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/199/οικ.1146/27-1-2022 με θέμα Λειτουργία υπηρεσιών του Δημοσίου λόγω έκτακτων δυσμενών καιρικών συνθηκών, σας ενημερώνουμε ότι αύριο Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022 η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος θα παρέχει τις υπηρεσίες της εξ αποστάσεως.

Το κοινό δύναται να κάνει χρήση των κάτωθι υπηρεσιών, με απομακρυσμένη πρόσβαση:

Σημειώνεται, τέλος, ότι παρατείνεται η ημερομηνία επιστροφής όλων των δανεισμένων τεκμηρίων.