ΑλλάΖω Σελίδα.. από τη βιβλιοθήκη ↔ στο σπίτι – 2oς Κύκλος

Ο δεύτερος κύκλος του εκπαιδευτικού προγράμματος “ΑλλάΖω Σελίδα.. από τη βιβλιοθήκη ↔ στο σπίτι” του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος ξεκινά! Παραμένουμε στο σπίτι, #παραμένουμεασφαλείς και διευρύνουμε την θεματολογία μας!
Για τον μήνα Μάιο, η ΕΒΕ προτείνει στις βιβλιοθήκες μέλη του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών (ΔΕΒ) ένα εργαστήριο δημιουργικής απασχόλησης κάθε εβδομάδα, με επίκεντρο πάντα το βιβλίο, οι οδηγίες του οποίου θα προωθούνται στους χρήστες – μέλη των βιβλιοθηκών του ΔΕΒ σε ολόκληρη τη χώρα. Η αμφίδρομη σχέση βιβλιοθήκης – σπιτιού και η συνεργασία μεταξύ των ανθρώπων της βιβλιοθήκης και των μελών της ακολουθούν νέες διαδρομές στη ψηφιακή εποχή, εξελίσσονται και δυναμώνουν.  
Περισσότερες πληροφορίες στο https://network.nlg.gr/