5.4 Ξεναγήσεις

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος διοργανώνει προγραμματισμένες ομαδικές ξεναγήσεις στις νέες της εγκαταστάσεις στο ΚΠΙΣΝ κατόπιν ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος ξενάγησης.

Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης ο επισκέπτης θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει την ιστορία της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος από την αρχή της λειτουργίας της έως και τη μετεγκατάστασή της στο ΚΠΙΣΝ, γεγονός που σηματοδοτεί τη μετάβασή της στη νέα ψηφιακή εποχή.

Παράλληλα, μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με τις νέες υπηρεσίες, τη δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης αυτών.

Ξεναγήσεις στο κτίριο της ΕΒΕ στο ΚΠΙΣΝ πραγματοποιούνται από Τρίτη έως Παρασκευή, 09:30 - 14:30 (εξαιρούνται οι επίσημες αργίες).

Διάρκεια ξενάγησης: 60′

Αριθμός συμμετεχόντων ανά ξενάγηση: 10-25 άτομα

Δωρεάν συμμετοχή

p. 1/1
  • 1
|
=

Ομαδικές Ξεναγήσεις

Οι ομαδικές ξεναγήσεις αφορούν σε ομάδες δέκα (10) έως είκοσι πέντε (25) ατόμων και προγραμματίζονται κατόπιν ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος, τουλάχιστον έναν (1) μήνα πριν από την επίσκεψη. Σε περίπτωση που εκδηλωθεί ενδιαφέρον από μεγαλύτερο αριθμό ατόμων, είναι εφικτή η διαδοχική ξενάγηση περισσοτέρων της μίας ομάδας, κατόπιν συνεννόησης με τα αρμόδια στελέχη της ΕΒΕ. Για περισσότερες …Περισσότερα


Σχολικές Ξεναγήσεις

Οι ξεναγήσεις για μαθητές σχολείων πραγματοποιούνται σε ομάδες που δεν ξεπερνούν τα είκοσι πέντε (25) άτομα και προγραμματίζονται κατόπιν ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος, τουλάχιστον έναν (1) μήνα πριν από την επίσκεψη. Σε περίπτωση που εκδηλωθεί ενδιαφέρον από μεγαλύτερο αριθμό ατόμων, είναι εφικτή η διαδοχική ξενάγηση περισσοτέρων της μίας ομάδας, κατόπιν συνεννόησης με τα αρμόδια στελέχη της …Περισσότερα


p. 1/1
  • 1