Σχολικές Ξεναγήσεις

Οι ξεναγήσεις για μαθητές σχολείων πραγματοποιούνται σε ομάδες που δεν ξεπερνούν τα είκοσι πέντε (25) άτομα και προγραμματίζονται κατόπιν ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος, τουλάχιστον έναν (1) μήνα πριν από την επίσκεψη. Σε περίπτωση που εκδηλωθεί ενδιαφέρον από μεγαλύτερο αριθμό ατόμων, είναι εφικτή η διαδοχική ξενάγηση περισσότερων από μία ομάδων, κατόπιν συνεννόησης με το προσωπικό της ΕΒΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ενότητα Ξεναγήσεις. Για ειδικά αιτήματα, μπορείτε να επικοινωνείτε στο tours[at]nlg.gr