7.2.3 Εκπαίδευση

ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2021
Τετάρτη 10/3/2021, 9:00 – 12:00
Διαδικτυακή Συνάντηση Δημοτικών Βιβλιοθηκών
Δευτέρα 29/3/2021, 9:00 – 12:00
Εθνικό Δίκτυο Βιβλιοθηκών: δομές και υποδομές, μια πρώτη προσέγγιση
Δευτέρα 19/4/2021 9:00 π.μ. – 12:00 π.μ. Το Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο της ΕΒΕ: Παρουσίαση και χρήση της υπηρεσίας
Τρίτη 11/5/2021 9:00 π.μ. – 12:00 π.μ. Πνευματική ιδιοκτησία και Δικαίωμα αναπαραγωγής
Τρίτη 25/5/2021 9:00 π.μ. – 11:00 π.μ. Πνευματική ιδιοκτησία και δημόσιος δανεισμός
Τετάρτη 23/6/2021 9:00 π.μ. – 11:00 π.μ. Εκπαίδευση στη χρήση της ψηφιακής υποδομής του ΔΕΒ
Τρίτη 29/6/2021 9:00 π.μ. – 11:00 π.μ. Εικόνες Βιβλιοθηκών: Θεωρία και Πράξη