Εκπαίδευση Προσωπικού ΕΔΒ

ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2021
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ
ΘΕΜΑ
Τετάρτη 10/3/2021 | 9:00 – 12:00
Διαδικτυακή Συνάντηση Δημοτικών Βιβλιοθηκών
Δευτέρα 29/3/2021 | 9:00 – 12:00
Εθνικό Δίκτυο Βιβλιοθηκών: δομές και υποδομές, μια πρώτη προσέγγιση
Δευτέρα 19/4/2021 | 9:00 – 12:00 Το Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο της ΕΒΕ: Παρουσίαση και χρήση της υπηρεσίας
Τρίτη 11/5/2021 | 9:00 – 12:00 Πνευματική ιδιοκτησία και Δικαίωμα αναπαραγωγής
Τρίτη 25/5/2021 | 9:00 – 11:00 Πνευματική ιδιοκτησία και δημόσιος δανεισμός
Τετάρτη 23/6/2021 | 9:00 – 11:00 Εκπαίδευση στη χρήση της ψηφιακής υποδομής του ΔΕΒ
Τρίτη 29/6/2021 | 9:00 – 11:00 Εικόνες Βιβλιοθηκών: Θεωρία και Πράξη