Έκδοση Ταυτότητας Αναγνώστη

Η Ταυτότητα Αναγνώστη είναι απαραίτητη για την πρόσβαση στις φυσικές συλλογές της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ). Για την έκδοση Ταυτότητας Αναγνώστη χρειάζεται να ακολουθήσετε τα ακόλουθα βήματα:

  1. Να εγγραφείτε ως πιστοποιημένος χρήστης της ΕΒΕ. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ενότητα 4.3.2 Εγγραφή Αναγνωστών στον ιστότοπο της ΕΒΕ.
  2. Να συνδεθείτε μία φορά με τους κωδικούς σας στον Ηλεκτρονικό Κατάλογο της ΕΒΕ και να πραγματοποιήστε μία οποιαδήποτε αναζήτηση τεκμηρίου.
  3. Να προσέλθετε στο Κεντρικό Σημείο Εξυπηρέτησης Αναγνωστών (Information Desk) στο Ισόγειο της ΕΒΕ στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) με την αστυνομική σας ταυτότητα. Επιτόπου θα γίνει λήψη φωτογραφίας και θα σας παραδοθεί η Ταυτότητα Αναγνώστη.
    • Είναι απαραίτητο να έχετε διαθέσιμα, για προσωπική σας χρήση, τα στοιχεία σύνδεσης στον λογαριασμό σας ως πιστοποιημένου χρήστη, καθώς χρειάζονται για την κράτηση και τον δανεισμό των τεκμηρίων. Η ΕΒΕ δεν θα σας ζητήσει ποτέ και για κανέναν λόγο τους προσωπικούς σας κωδικούς.