4.3.3 Έκδοση Ταυτότητας Αναγνώστη

Για την έκδοση Ταυτότητας Αναγνώστη της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ), η οποία είναι απαραίτητη για την πλήρη αξιοποίηση των υπηρεσιών που παρέχονται από τη Βιβλιοθήκη, χρειάζεται να ακολουθήσετε τα ακόλουθα βήματα:

  1. Να ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγγραφής αναγνωστών. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ενότητα 4.3.2 Εγγραφή Αναγνωστών στον ιστότοπο της ΕΒΕ.
  2. Να συνδεθείτε μία φορά με τους κωδικούς σας στον Ηλεκτρονικό Κατάλογο της ΕΒΕ και να πραγματοποιήστε μία οποιαδήποτε αναζήτηση τεκμηρίου.
  3. Να προσέλθετε στο Κεντρικό Σημείο Εξυπηρέτησης Αναγνωστών (Information Desk) στο Ισόγειο της ΕΒΕ στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) με την αστυνομική σας ταυτότητα. Επιτόπου θα γίνει λήψη της φωτογραφίας και θα σας παραδοθεί η προσωπική σας Ταυτότητα Αναγνώστη.

Οι αναγνώστες/τριες παρακαλούνται να έχουν διαθέσιμα, για προσωπική τους χρήση, τα στοιχεία σύνδεσης στον ατομικό τους λογαριασμό, καθώς είναι απαραίτητα για την κράτηση και τον δανεισμό των τεκμηρίων.

Η ΕΒΕ δεν θα σας ζητήσει ποτέ και για κανέναν λόγο τους προσωπικούς σας κωδικούς.