1.3.1 Διοίκηση

Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια (ΑΔΑ:9ΛΞΨ46ΜΤΛΗ-Υ30): Ειρήνη Παυλάκου

Εφορευτικό Συμβούλιο (ΦΕΚ 74/03-02-2020, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.)

Πρόεδρος: Σταύρος Ζουμπουλάκης

Αντιπρόεδρος: Χρήστος Εμμανουήλ Δημητρακόπουλος

Μέλη: Όλγα Βλαβιανού, Παναγιώτης Δούκας, Ιωάννης Κόκκωνας, Σπυρίδων Παρδάλης, Γεώργιος Παρλαβάντζας

Αναπληρωτής Πρόεδρος: Νικόλαος Κούκης

Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος: Εμμανουήλ Λορέντζος

Αναπληρωματικά Μέλη: Μαριάννα Σκαράκη, Αλεξάνδρα Δημητρακοπούλου, Δάφνη Κυριάκη-Μάνεση, Νικολέτα Κουρκούτα, Μιχάλης Γερόλιμος