1.3.1 Διοίκηση

Γενικός Διευθυντής (ΦΕΚ 1037/09-12-2019, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.): Δρ Φίλιππος Τσιμπόγλου

Εφορευτικό Συμβούλιο (ΦΕΚ 74/03-02-2020, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.)

Πρόεδρος: Σταύρος Ζουμπουλάκης | Αναπληρωτής: Νικόλαος Κούκης

Αντιπρόεδρος: Χρήστος – Εμμανουήλ Δημητρακόπουλος | Αναπληρωτής: Εμμανουήλ Λορέντζος

Μέλη: Ιωάννης Κόκκωνας, Παναγιώτης Δούκας, Σπυρίδων Παρδάλης, Γεώργιος Παρλαβάντζας

Αναπληρωματικά μέλη: Μαριάννα Σκαράκη, Δάφνη Κυριάκη-Μάνεση, Αλεξάνδρα Δημητρακοπούλου, Παναγιώτης Μπουσιώτης, Ειρήνη Παυλάκου