Πρόσκληση προμήθειας τηλεπικοινωνιακού υλικού

Πρόσκληση για προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού για το κτίριο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος στο ΚΠΙΣΝ. Δείτε την Πρόσκληση στα Σχετικά Αρχεία.