2.4.3 Ψηφιακή Συλλογή Εφημερίδων

Η Ψηφιακή Συλλογή Εφημερίδων αποτελείται από τους εξής τίτλους: Ελευθερία (1944-1967), Εμπρός (1896-1969), Μακεδονία (1911-1981), Ριζοσπάστης (1917-1983), Σκριπ (1893-1939), Ακρόπολις (1883-1884) και Ταχυδρόμος Αιγύπτου (1958-1977). Έχουν ψηφιοποιηθεί συνολικά περισσότερες από 270.000 σελίδες.

Σε όλες τις ψηφιοποιημένες εφημερίδες της συλλογής έχει εφαρμοστεί οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (OCR), γεγονός που καθιστά δυνατή την αναζήτηση όρων στο πλήρες κείμενο.