2.4.2 Ψηφιακές Συλλογές

Οι ψηφιακές συλλογές της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕBE) διατίθενται μέσω της Πλατφόρμας Ψηφιακών Συλλογών. Η ψηφιοποίηση των τεκμηρίων της ΕΒΕ που διατίθενται στην πλατφόρμα πραγματοποιείται είτε με ίδιους πόρους είτε μέσω συνεργασιών με διεθνείς οργανισμούς υψηλού κύρους, όπως το Αμερικανικό Κέντρο για τη Μελέτη Χειρογράφων της Καινής Διαθήκης (CSNTM), σε συνεργασία με το οποίο υλοποιήθηκε το έργο της ψηφιοποίησης της συλλογής των χειρογράφων της Καινής Διαθήκης.

Το ψηφιοποιημένο υλικό είναι ελεύθερα διαθέσιμο για θέαση. Ο επισκέπτης μπορεί να δει περίπου 900 ψηφιοποιημένα τεκμήρια σε εικόνες υψηλής ανάλυσης: 700 τεκμήρια από τη Συλλογή Χειρογράφων, υλικό από τα Σπάνια και Πολύτιμα, χάρτες, καθώς και ψηφιοποιημένα βιβλία της Γενικής Συλλογής. Στόχος είναι οι ψηφιακές συλλογές να εμπλουτίζονται διαρκώς με νέο ψηφιοποιημένο υλικό, ώστε να καλύπτεται ένα ευρύ φάσμα θεματολογίας, επιστημονικών πεδίων και χρονικών περιόδων, καθώς και να παρέχεται ανοικτή πρόσβαση στο ευρύ κοινό.