Λόγος 9

Πρόγραμμα 9ου κύκλου Εκδηλώσεων Λόγου

 

Εκδηλώσεις Λόγου: 9ος Κύκλος

Roderick Beaton: «Το ’21 και ο Ευρωπαϊκός Φιλελληνισμός»
Η ηθική και πολιτική παρακαταθήκη του Βάτσλαβ Χάβελ (1936-2011): Δέκα χρόνια από τον θάνατό του
Άγγελος Σικελιανός (1884-1951)