Λόγος 5

Πρόγραμμα 5ου κύκλου Εκδηλώσεων Λόγου

 

 

Εκδηλώσεις Λόγου: 5ος Κύκλος

Το πρόσωπο στην τέχνη και στη σκέψη
Ομιλία για το τέλος του Α’ Παγκοσμίου πολέμου, εκατό χρόνια μετά
Το μελλοντικό παρελθόν της ελληνικής μετανάστευσης και διασποράς