Λόγος 4

Πρόγραμμα 4ου κύκλου Εκδηλώσεων Λόγου

 

 

Εκδηλώσεις Λόγου: 4ος Κύκλος

1968: Η Άνοιξη της Πράγας
Ας διαβάσουμε επιτέλους στη γλώσσα μας την Αινειάδα του Βιργιλίου
Ίνγκμαρ Μπέργκμαν (1918-2007): “Η σιωπή του Θεού και οι φωνές των ανθρώπων”