Λόγος 3

Πρόγραμμα 3ου κύκλου Εκδηλώσεων Λόγου

 

 

Εκδηλώσεις Λόγου: 3ος Κύκλος

Τ.Κ. Παπατσώνης: το κριτικό και δοκιμιακό έργο του
Γιώργος Ιωάννου (1927-1985)
Η κόλαση και ο παράδεισος στο έργο του Διονυσίου Σολωμού