Λόγος 1

Πρόγραμμα 1ου κύκλου Εκδηλώσεων Λόγου

 

 

Εκδηλώσεις Λόγου: 1ος Κύκλος

Τι σημαίνει σήμερα για μας το δημοτικό τραγούδι;
Ανάγνωση της “Γυναίκας της Ζάκυθος” του Διονυσίου Σολωμού
Άγγελος Σικελιανός, “Μήτηρ Θεού”. 100 χρόνια από την πρώτη δημοσίευση (1917)
Ο Δημήτριος Καπετανάκης αναγνώστης και οι αναγνώστες του Καπετανάκη
Πέντε αιώνες από τη θυροκόλληση των 95 θέσεων του Λουθήρου (1517-2017)
Πενήντα χρόνια από το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου