7. Προβολή και ανάδειξη προσώπων του Αγώνα

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος παρουσιάζει ιστορίες προσώπων από το Αρχείο Αγωνιστών στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης του Οργανισμού. Οι αναρτήσεις αφορούν σε ευσύνοπτα κείμενα με συνοδευτικές φωτογραφίες τεκμηρίων του Αρχείου των Αγωνιστών του 1821, σχετίζονται χρονολογικά με ένα επετειακό γεγονός και έχουν θεματική συνάφεια με κοινωνικές ομάδες του Αγώνα, τις οποίες έχει αναδείξει η ιστορική έρευνα.