3 Η Εργοληπτική ΑΕ και το Αρχείο της

Μια από τις σημαντικότερες κατασκευαστικές εταιρίες του Μεσοπολέμου υπήρξε η Εργοληπτική ΑΕ, δημιούργημα του πολιτικού μηχανικού Μόσχου Α. Διαμαντόπουλου. Με την Εργοληπτική ΑΕ συνεργάστηκαν γνωστοί αρχιτέκτονες και πολιτικοί μηχανικοί, οι οποίοι σχεδίασαν και επέβλεψαν περισσότερα από 250 ιδιωτικά και δημόσια έργα στην Αθήνα, τον Πειραιά, τη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις.

Στο Αρχείο, το οποίο βρέθηκε από τον συλλέκτη Γιάννη Λάμπρου, περιλαμβάνονται συνολικά περίπου 10.000 τεκμήρια. Πρόκειται για αρχιτεκτονικά σχέδια, τοπογραφικά, φωτογραφίες, επιστολές, διοικητικά έγγραφα, κατάστιχα και διαφημιστικά έντυπα, που χρονολογούνται από το 1920 έως το 1956 και αφορούν μεταξύ άλλων την κατασκευή κατοικιών, ξενοδοχείων, εκπαιδευτικών κτιρίων, νοσοκομείων, δρόμων και αποχετευτικών δικτύων.

Το εν λόγω Αρχείο τεκμηριώνει το ιδιαίτερα σημαντικό έργο της Εργοληπτικής ΑΕ, προσφέροντας έναν πλούτο πληροφοριών, τόσο για τα ίδια τα έργα, όσο και για την αρχιτεκτονική και την οικοδομική τεχνολογία της εποχής, τους κλάδους της βιομηχανίας και βιοτεχνίας που υποστήριζαν την κατασκευαστική δραστηριότητα, αλλά και θέματα εργασιακά ή ασφαλιστικά.