Τίθεται σε λειτουργία ο νέος Ηλεκτρονικός Κατάλογος

Ενημερώνουμε τους χρήστες της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος ότι από 2 Ιουλίου 2018 τίθεται σε λειτουργία ο νέος ηλεκτρονικός κατάλογος, στο σύνδεσμο catalogue.nlg.gr, στον οποίον πλέον, ενσωματώνονται όλοι οι προηγούμενοι ηλεκτρονικοί κατάλογοι: ο παλαιός κατάλογος vopac.nlg.gr, ο κατάλογος περιοδικών εκδόσεων serials.nlg.gr και ο κατάλογος «Ελληνική Εθνική Βιβλιογραφία 1989 – 2008» nbib.nlg.gr. Η εγγραφή στο νέο ηλεκτρονικό κατάλογο θα γίνεται μέσω του Συστήματος Ενιαίας Ταυτοποίησης Χρηστών (SSO), στο σύνδεσμο register.nlg.gr Οι παραπάνω κατάλογοι θα βρίσκονται σε λειτουργία έως την 1η Σεπτεμβρίου 2018, οπότε και θα πάψουν να λειτουργούν. Η παύση της λειτουργίας τους θα έχει ως συνέπεια να διαγραφούν οι λίστες «αγαπημένων» που τυχόν έχουν δημιουργηθεί από τους χρήστες. Γι’ αυτό παρακαλούνται οι χρήστες να διατηρήσουν ένα αντίγραφό τους, εφόσον το επιθυμούν, επιλέγοντας «Εξαγωγή» σε κάποιο από τα προσφερόμενα μορφότυπα (EndNote, BibTex κλπ.).