Θέσεις στην ΕΒΕ στο πλαίσιο του Α' κύκλου κινητικότητας 2024

H Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) μετέχει στον Α΄ κύκλο κινητικότητας 2024 με 11 οργανικές θέσεις, οι οποίες έχουν εγκριθεί προς πλήρωση με μετάταξη.

Αναλυτικά στοιχεία των θέσεων, καθώς και τα περιγράμματά τους, έχουν αναρτηθεί στην εφαρμογή του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου.

 
Τύπος Μετακίνησης Εργασιακή Σχέση Κλάδος Σύνολο Αιτούμενων Θέσεων
Μετάταξη Μόνιμος ΠΕ - ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 2
Μετάταξη Μόνιμος ΤΕ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ 3
Μετάταξη Μόνιμος ΠΕ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
Μετάταξη Μόνιμος ΤΕ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
Μετάταξη Μόνιμος ΠΕ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
Μετάταξη Μόνιμος ΤΕ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
Μετάταξη Μόνιμος ΤΕ - ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 1