Οικοδομή Παπαλεονάρδου

«Οικοδομή Παπαλεονάρδου»

Πατησίων 61 & Σκαραμαγκά, Αθήνα

Η «Οικοδομή Παπαλεονάρδου», γνωστή ως πολυκατοικία Παπαλεονάρδου από το όνομα του ιδιοκτήτη της Σ. Παπαλεονάρδου, οικοδομήθηκε το 1925 σε σχέδια του αρχιτέκτονα Κώστα Κιτσίκη.

Ο φάκελος του έργου της Εργοληπτικής «Οικοδομή Παπαλεονάρδου» περιέχει 45 αρχιτεκτονικά σχέδια κατασκευασμένα από ημιδιάφανο χαρτί, τα οπτικά χαρακτηριστικά του οποίου εμφανίζονται αλλοιωμένα λόγω της φυσικής οξείδωσης του υλικού. Η μεγαλύτερη φθορά εντοπίζεται στα μηχανικά χαρακτηριστικά του χαρτιού, το οποίο έχει χάσει την αρχική του ελαστικότητα, με αποτέλεσμα να είναι ιδιαίτερα εύθρυπτο.

Οι εργασίες, που πραγματοποιήθηκαν από την ομάδα Συντήρησης της MONUMENTA, επικεντρώθηκαν στις στερεώσεις και συνενώσεις των αποκολλημένων τμημάτων των σχεδίων, με σκοπό τη γενικότερη ενίσχυση του χάρτινου φορέα. Τα σχέδια έχουν αποθηκευτεί σε ειδικό αντιόξινο φάκελο και είναι πλέον ασφαλή για το επόμενο στάδιο της ψηφιοποίησης.