Συλλογή μαρκησίου de Queux de Saint Hilaire

Περιλαμβάνει ομόλογα, εκθέσεις και άλλα έγγραφα, σχετικά με την ανάπτυξη του φιλελληνικού κινήματος, τα γεγονότα του Αγώνα και τη συγκρότηση του ελληνικού κράτους, κατά τα πρώτα χρόνια της δημιουργίας του. Χρονικά καλύπτει την περίοδο 1829-1834. Στη συλλογή, επίσης, συγκαταλέγονται επιστολές Ολλανδών και Γάλλων φιλολόγων του 17ου και 18ου αιώνα.