2.6.3 Ευρετήριο Χειρογράφων

Η αναζήτηση των χειρογράφων γίνεται μέσω του Ηλεκτρονικού Καταλόγου αλλά και μέσω έντυπων, δακτυλογραφημένων και χειρόγραφων καταλόγων που είναι διαθέσιμοι στο Αναγνωστήριο Χειρογράφων Αρχείων και Ειδικών Συλλογών, στο 4ο επίπεδο του κτιρίου της ΕΒΕ στο ΚΠΙΣΝ. Τμήμα των καταλόγων αυτών διατίθεται σε ψηφιακή μορφή.