Αρχείο υιού Γ. Κοζάκη-Τυπάλδου

Αποτελείται από επιστολές, σημειώσεις και άρθρα που αναφέρονται στην ιδιωτική και δημόσια ζωή του υιού Τυπάλδου. Στο αρχείο, επίσης, περιέχονται συγγράμματα του πατέρα Τυπάλδου, πρώην διευθυντή της Εθνικής Βιβλιοθήκης.