Αρχείο Τζέτζη

Αποτελείται από χειρόγραφα και έγγραφα έργα του Ι. Δ. Τζέτζη, τα οποία χρονολογούνται κατά την περίοδο 1870-1900.