Αρχείο Τυρνάβου

Περιέχει έγγραφα που προέρχονται από τα υποαρχεία των οικογενειών των διδασκάλων Τυρνάβου, Οικονόμου-Πέζαρος και Κωνσταντίνου Δημητριάδου και αποτυπώνουν την κοινωνική και οικονομική ζωή στον Τύρναβο, από το β’ μισό του 18ου έως το α’ μισό του 19ου αιώνα.