Αρχείο Θεόκλητου Φαρμακίδου

Περιέχει επιστολές προς τον Θ. Φαρμακίδη και έγγραφα, σχετικά με το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως.