Αρχείο Στρατηγού Δημητρίου Μακρή

Περιέχει κατάστιχα, καταλόγους, πίνακες, λογαριασμούς και επιστολές οπλαρχηγών, προς τον στρατηγό Δ. Μακρή. Αφορά, κυρίως, την πολιορκία του Μεσολογγίου. Το αρχείο χρονικά καλύπτει την περίοδο 1820 – 1833.