Αρχείο Νερούτσου

Αποτελείται από τετράδια και σημειώματα, σχετικά με τις αρχαιολογικές εργασίες του αρχαιολόγου και λόγιου Τ. Νερούτσου. Καλύπτει χρονικά τα τέλη του 19ου αιώνα.