Αρχείο Μελετόπουλου

Αποτελείται από κατάστιχα αλληλογραφίας και λογαριασμών, επίσημα έγγραφα των ελληνικών αρχών, ιδιωτικές επιστολές και έγγραφα δοσοληψιών. Καλύπτει τη χρονική περίοδο 1822-1860.