Αρχείο Κουμανούδη

Περιέχει ημερολόγια, επιστολές, έγγραφα δημόσιων αρχών, καθιδρυμάτων, εταιρειών και συλλόγων. Στο αρχείο συγκαταλέγονται, επίσης, ομιλίες, παραδόσεις και έργα φιλολογικού, αρχαιολογικού και επιγραφικού περιεχομένου. Χρονικά καλύπτει την περίοδο 1837-1894.