Αρχείο Κατίνας Παπά

Περιλαμβάνει επιστολές προς την Κατίνα Παππά και την αδερφή της, σημειώματα, ποιήματα, διηγήματα, μελέτες, μεταφράσεις, ομιλίες και άρθρα της ίδιας, φωτογραφίες, επισκεπτήρια, εργασίες μαθητριών της και εκθέσεις. Χρονικά καλύπτει το α’ μισό του 20ου αιώνα.