Αρχείο Ηπίτη

Αποτελείται από χειρόγραφα και έγγραφα του Πέτρου Κ. Ηπίτη που καλύπτουν χρονικά την περίοδο 1788-1861. Ένας μεγάλος αριθμός εγγράφων αναφέρεται στην περίοδο του Αγώνα.