Αρχείο Γιώργου Σκούρτη

Περιλαμβάνει σχεδόν ολόκληρο το αρχειακό υλικό του θεατρικού συγγραφέα Γιώργου Σκούρτη. Διακρίνουμε το προσωπικό αρχείο του δημιουργού με τα ιδιωτικά του έγγραφα (π.χ. προσωπική αλληλογραφία, συμβόλαια, συμφωνητικά), καθώς και υλικό που αφορά την πολύπλευρη συγγραφική του δραστηριότητα: χειρόγραφα και δακτυλογραφημένα σχεδιάσματα γνωστών και άγνωστων έργων, σενάρια, επιστολές, φωτογραφίες, θεατρικά προγράμματα, αποκόμματα εφημερίδων, συμφωνητικά, συμβόλαια κ.ά. Το αρχείο περιέχει ακόμα τα εκδοθέντα βιβλία του Γιώργου Σκούρτη, κασέτες και ψηφιακά αρχεία, ένα μικρό μέρος βιβλιοθήκης του, κάποια προσωπικά αντικείμενα του συγγραφέα και δύο γραφομηχανές του.

Παραδόθηκε στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος τον Ιούνιο του 2021 ως δωρεά του γιου του συγγραφέα, Σπύρου Σκούρτη.