Αρχείο Φιλελληνικού Κομιτάτου Λονδίνου

Αφορά τη δράση του Κομιτάτου, από το 1822 έως το 1825, και αποτελεί δωρεά του Sir V. Bowring Hansbury, προς την Ελληνική Κυβέρνηση, δια της Πρεσβείας του Λονδίνου και του Υπουργείου Εξωτερικών.