Αρχείο Δοκού

Το Αρχείο Γκίκα Δοκού, Γραμματέα του Οθωνείου Πανεπιστημίου και απογόνου γνωστής οικογένειας της Ύδρας, περιλαμβάνει έγγραφα, κυρίως, επιστολές, με ακραίες χρονολογίες 1839–1856. Θεματικά καλύπτει οικογενειακά ζητήματα του Δοκού, πανεπιστημιακές υποθέσεις, αιτήματα πολιτών για μεσολάβησή του, προς επίλυση καθημερινών προβλημάτων, περιγραφές της πολιτικής κατάστασης της Ύδρας.