Αρχείο Δημητρίου Χρηστίδη

Περιλαμβάνει έγγραφα, εκθέσεις και επιστολές του Δ. Χρηστίδου. Στο αρχείο εντοπίζονται πολλά έγγραφα του Ι. Κωλέττη. Χρονικά καλύπτει την περίοδο 1821-1870.