Αρχείο Χότζη

Αποτελείται από τακρίρια των Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως και Ιεροσολύμων. Χρονικά εκτείνεται από τον 17ο έως τον 19ο αιώνα.