Αρχείο Άγγελου Σικελιανού

Περιλαμβάνει επιστολές, ημερολόγια, σημειώματα και σχέδια έργων του Σικελιανού.