Τελευταία νέα

Προς το Αναγνωστικό και Ερευνητικό Κοινό της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
Μετάθεση της ημερομηνίας διεξαγωγής του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και λοιπών συναφών υλικών
Διευκρινίσεις προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπών συναφών υλικών
Προς το Αναγνωστικό και Ερευνητικό Κοινό της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
Εξερευνητές του κόσμου με την Εθνική Βιβλιοθήκη: Απολογιστικό Δελτίο Καλοκαιρινής Εκστρατείας 2016
Ανακοίνωση για κλήρωση συγκρότησης επιτροπών
Προς το Αναγνωστικό και Ερευνητικό Κοινό της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και λοιπών συναφών υλικών
Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς προμήθειας μελανιών εκτυπωτών
Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ ΕΒΕ και ΥΣΑ
UNESCO: Η Αθήνα Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου για το 2018
Προς το Αναγνωστικό και Ερευνητικό Κοινό της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς προμήθειας υπηρεσίας SMS gateway
2η πρόσκληση για υποβολή προσφοράς προμήθειας αναλωσίμων
Προς το Αναγνωστικό και Ερευνητικό Κοινό της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς συντήρησης του κεντρικού UPS (30KVA)
Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς προμήθειας μικροεργαλείων
Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς προμήθειας αναλωσίμων
Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς προμήθειας αναλωσίμων Η/Υ
Προς το Αναγνωστικό και Ερευνητικό Κοινό της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος

Pages