Τελευταία νέα

Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας εξοπλισμού (Ομάδα Α’, Β’, Γ΄) του Τμήματος Μηχανογράφησης της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
Προς το Αναγνωστικό και Ερευνητικό Κοινό της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
Προς το Αναγνωστικό και Ερευνητικό Κοινό της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
Προς το Αναγνωστικό και Ερευνητικό Κοινό της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
Προς το Αναγνωστικό και Ερευνητικό Κοινό της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
Προς το Αναγνωστικό και Ερευνητικό Κοινό της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών 24ωρης φύλαξης του κεντρικού κτιρίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς προμήθειας εξοπλισμού υπηρεσίας συντήρησης
Εργαστήρια: Υπηρεσίες Βιβλιοθηκών σε Πρόσφυγες και Μετανάστες 25/11/2016
Συνέδριο: Επαναδιατυπώνοντας τις ευρωπαϊκές αξίες 11-12/11/2016
Προς το Αναγνωστικό και Ερευνητικό Κοινό της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
Εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης υποδομών μηχανοργάνωσης της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Προς το Αναγνωστικό και Ερευνητικό Κοινό της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
Μετάθεση της ημερομηνίας διεξαγωγής του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και λοιπών συναφών υλικών
Διευκρινίσεις προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπών συναφών υλικών
Προς το Αναγνωστικό και Ερευνητικό Κοινό της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
Εξερευνητές του κόσμου με την Εθνική Βιβλιοθήκη: Απολογιστικό Δελτίο Καλοκαιρινής Εκστρατείας 2016
Ανακοίνωση για κλήρωση συγκρότησης επιτροπών
Προς το Αναγνωστικό και Ερευνητικό Κοινό της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος

Pages