Τελευταία νέα

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς προμήθειας barcode scanners 2d bluetooth
Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς προμήθειας 2 διακομιστών (Firewall)
Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς προμήθειας UPS και δικτυακού εξοπλισμού
Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς πιστοποίησης διαχειριστικής επάρκειας
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών του έργου: «Πιστοποίηση της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015»
Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς προμήθειας εξοπλισμού διαχείρισης RFID
Παροχή διευκρινήσεων για τον ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών 24ωρης φύλαξης του κεντρικού κτιρίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς επισκευής κλιματιστικών
Προς το Αναγνωστικό και Ερευνητικό Κοινό της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης μελέτης και επίβλεψης έργου (δημιουργίας χώρου Data Center) της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ ΕΒΕ και ΒτΒ
Ιστοσελίδα Μετάβασης της ΕΒΕ
Προς το Αναγνωστικό και Ερευνητικό Κοινό της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
Προς το Αναγνωστικό και Ερευνητικό Κοινό της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
Διεξαγωγή ημερίδας με τίτλο «Αρχεία - Η ιστορική σημασία τους
Προς το Αναγνωστικό και Ερευνητικό Κοινό της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
Προς το Αναγνωστικό και Ερευνητικό Κοινό της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
Προς το Αναγνωστικό και Ερευνητικό Κοινό της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
Ηλεκτρονικός ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών 24ωρης φύλαξης του κεντρικού κτιρίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
Προς το Αναγνωστικό και Ερευνητικό Κοινό της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος

Pages