Τελευταία νέα

Διευκρινίσεις για τον συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για τον εκσυγχρονισμό της εφαρμογής e-fimeris 104
2η παράταση υποβολής προσφορών για την εφαρμογή e- fimeris
Ανακοίνωση Μετεγκατάστασης της Εθνικής Βιβλιοθήκης
Προς το Αναγνωστικό και Ερευνητικό Κοινό της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
2η Παροχή διευκρινήσεων του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας μηχανημάτων του τμήματος Μηχανογράφησης της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
Παροχή διευκρινήσεων του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας μηχανημάτων του τμήματος Μηχανογράφησης της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
Παροχή διευκρινήσεων επί του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια μίας ψηφιακής μηχανής
Παράταση Υποβολής Προσφορών για την εφαρμογή e- fimeris
Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για τον εκσυγχρονισμό και αξιοποίηση της εφαρμογής e-fimeris (ψηφιακή συλλογή των εφημερίδων)
Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια μίας ψηφιακής μηχανής μεσαίου φορμάτ, νέας τεχνολογίας, με τα παρελκόμενά της, για τον εξοπλισμό και τον εκσυγχρονισμό της Υπηρεσίας Ψηφιοποίησης\Μικροφωτογράφησης της Εθνικής Βιβλιοθήκης
Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς προμήθειας UPS και δικτυακού εξοπλισμού
Ηλεκτρονικός ανοιχτός διαγωνισμός ανάδειξη αναδόχου προμήθειας μηχανημάτων (servers, racks και συναφούς εξοπλισμού) του τμήματος Μηχανογράφησης της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς προμήθειας λογισμικών επεξεργασίας εικόνας
Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς προμήθειας barcode scanners 2d bluetooth
Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς προμήθειας 2 διακομιστών (Firewall)
Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς πιστοποίησης διαχειριστικής επάρκειας
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών του έργου: «Πιστοποίηση της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015»
Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς προμήθειας εξοπλισμού διαχείρισης RFID
Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς προμήθειας UPS και δικτυακού εξοπλισμού
Παροχή διευκρινήσεων για τον ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών 24ωρης φύλαξης του κεντρικού κτιρίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος

Pages