Τελευταία νέα

Διακοπές ρεύματος στο κτίριο της ΕΒΕ στον Βοτανικό λόγω εργασιών
Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας οκτώ συρταριέρων για χάρτες για τις ανάγκες της ΕΒΕ
Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας Ανανέωσης – Αγοράς – Αντικατάστασης αδειών Microsoft για τις ανάγκες της ΕΒΕ
Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας 2 σαρωτών Kodak και 2 αδειών λογισμικού σάρωσης για τις ανάγκες της ΕΒΕ
Υπηρεσίες της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος 15-9-2017
Υπηρεσίες της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος 22-9-2017
Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την με απευθείας ανάθεση προμήθειας και τοποθέτησης κεντρικού UPS στο κτήριο της ΕΒΕ στη Λ. Αθηνών 31-33
Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας ειδών συντήρησης και αποκατάστασης έντυπου βιβλιακού χειρόγραφου και άλλου υλικού για τις ανάγκες της ΕΒΕ
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ηλεκτρονικός διεθνής διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσίας μεταφοράς των συλλογών και λοιπού εξοπλισμού της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
Ανακοίνωση για το κεντρικό κτίριο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
Ανακοίνωση για το κεντρικό κτίριο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την με απευθείας ανάθεση προμήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών επισκευής κλιματιστικών μονάδων του κεντρικού κτηρίου της ΕΒΕ
Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση τοποθέτησης σκίαστρου στην οροφή των Αναγνωστηρίων του κεντρικού κτηρίου της ΕΒΕ
Υπηρεσίες της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος 14-7-2017
Υπηρεσίες της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος 26-6-2017
υπηρεσίες της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος 30-6-2017
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος 17, 18-6-2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας ειδών αποθήκευσης φωτογραφικού υλικού της ΕΒΕ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας ειδικών ηλεκτρικών σκουπών αρχείων - προθηκών της ΕΒΕ

Pages