Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος ανοικτή για όλους στο Βαλλιάνειο

Βαλλιάνειο Μέγαρο

 
 

Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών

Στη βιβλιοθήκη κάθε μήνα έχουμε… θέμα!

 
 

News

news

Events

EVENTS

Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών

Το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος συγκροτείται για να βοηθήσει τις Ακαδημαϊκές, Ερευνητικές, Δημόσιες, Δημοτικές, και σχολικές βιβλιοθήκες να αναπτύξουν και να εξελίξουν τις υπηρεσίες που προσφέρουν στο κοινό τους. Επισκεφθείτε τον ιστότοπο του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών για να ενημερωθείτε σχετικά με προγράμματα και δράσεις σε όλη την Ελλάδα. More

network.nlg.gr

Visit NLG