4.2.6 Υπηρεσία Ενιαίας Αναζήτησης Πηγών

Η Υπηρεσία Ενιαίας Αναζήτησης Πηγών δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να περιηγηθεί στο σύνολο των συλλογών της EBE, μέσω του εργαλείου αναζήτησης πηγών (Ebsco Discovery Service / EDS). Ειδικότερα, ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει τα τεκμήρια που είναι διαθέσιμα στις έντυπες, ψηφιακές αλλά και ηλεκτρονικές συλλογές της. Η συγκεκριμένη υπηρεσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί, επίσης, ως βιβλιογραφική βάση αναζήτησης και αναφοράς για τον εξειδικευμένο ερευνητή.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακολουθείστε τον σχετικό οδηγό χρήσης.