4.2.6 Υπηρεσία Ενιαίας Αναζήτησης Πηγών

Η Υπηρεσία Ενιαίας Αναζήτησης Πηγών δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να περιηγηθεί στο σύνολο των συλλογών της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (EBE) μέσω του εργαλείου αναζήτησης πηγών (Ebsco Discovery Service/EDS). Ειδικότερα, ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει τα τεκμήρια που είναι διαθέσιμα στις έντυπες, ψηφιακές αλλά και ηλεκτρονικές συλλογές της ΕΒΕ. Η συγκεκριμένη υπηρεσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης ως βιβλιογραφική βάση αναζήτησης και αναφοράς για τον εξειδικευμένο ερευνητή.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακολουθήστε τον σχετικό Οδηγό Χρήσης.